Jaarverslag

Jaarverslag

De Voedselbank Noordwijk is sinds juli 2014 een stichting en publiceert ieder jaar een jaarverslag.