Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Voedselbank Noordwijk bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                                                      Jmiaa Bellan
Secretaris:                                                       Joke v. Zuylen
Penningmeester:                                          André Walker
Bestuurslid uitdeling & logistiek:               Peter Velzing
Bestuurslid werving:                                    Milou Wakka

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijkse Bestuur.

Email aan het bestuur via info@voedselbanknoordwijk.nl