Hoe vraag ik een pakket aan?

Voedselpakket

Voedselpakketten die door de Voedselbank Noordwijk ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Van de cliënten wordt verwacht dat zij, al dan niet met de hulp van hulpverleners, werken aan een oplossing voor de financiële en feitelijke problemen die een beroep op de Voedselbank nodig maken.

Daarom hebben we een zorgvuldige aanmeldprocedure, die ervoor zorgt dat de voedselpakketten alleen terechtkomen bij mensen die dat echt nodig hebben. Daarbij willen we maatwerk leveren. Iedereen kan een beroep doen op Voedselbank Noordwijk, ongeacht geloof, huidskleur of nationaliteit. Ook maakt het ons niet uit wat de reden is voor een beroep op de voedselbank.

 

Aanmeldingsprocedure

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan iedereen zich, zonder dat een verwijzing nodig is zich aanmelden.

U kunt zich aanmelden via email: intake@voedselbanknoordwijk.nl  of tel 06-23124741

Intakegesprek

Omdat we maatwerk willen leveren kijken we tijdens dat gesprek of iemand voor een pakket in aanmerking komt. Daarbij wordt getoetst aan de hand van de landelijke criteria van de vereniging Voedselbanken Nederland, waarbij we zijn aangesloten. Voor een goede beoordeling is het nodig om alle financiële gegevens te overleggen, zoals:

Alle laatste 3 maanden bankafschriften voorafgaande aan het gesprek, huur, kosten energie en water, premie zorg- en andere verzekeringen en gegevens over daadwerkelijke aflossing van schulden (inclusief schulden overzicht).

Aanmelding door cliënt zelf

Bij het intakegesprek worden de problemen met u besproken en volgt meestal een verwijzing naar de hulpverlening met de vraag deze te helpen oplossen. In ieder geval dient u zelf aan een oplossing (mee) te werken. In dat gesprek worden ook de financiële gegevens, die u heeft meegebracht, getoetst aan de landelijke criteria.