Veel gestelde vragen

veel gestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een pakket?
Antwoord: Iedere nieuwe cliënt krijgt eerst een intakegesprek waarin de financiële situatie precies in kaart wordt gebracht. Daarvoor zijn landelijke normen vastgesteld (zie ook: Wat zijn de landelijke normen?). We verwachten ook de medewerking van de clienten om uit hun slechte situatie te komen.. Er wordt breder gekeken naar de problemen die spelen en zo kan ook gewerkt worden aan structurele oplossingen. Een pakket wordt in eerste instantie voor drie tot zes maanden toegekend, daarna wordt de situatie weer opnieuw bekeken.

Wat zijn de landelijke normen?
De landelijke normen zijn indien u minder van 250 euro per maand heeft om van te leven (uw inkomen na aftrek van vaste lasten). Indien meerdere gezinsleden wordt dit bedrag opgehoogd met 100 euro per gezinslid. 

Dus vrijwilligers van de Voedselbank weten allemaal precies hoeveel geld ik heb?
Antwoord: Nee, zeker niet. Alleen de vrijwilligers van het intaketeam hebben inzicht in de financiën van de cliënten, alle andere medewerkers niet. Bovendien moeten we ons precies houden aan de regels van de Wet op de Privacy. Bij de intake moet u het daarmee ook eens zijn. Uw gegevens zijn bij de Voedselbank in veilige handen. Bij het eerste intakegesprek wordt  dit aan u uitgelegd en uw gegevens zijn bij de Voedselbank in veilige handen.

Hoe kan ik een pakket krijgen?
Antwoord: bel of email (intake@voedselbanknoordwijk.nl of 06-23124741) ons voor een afspraak of vraag een hulpinstatie zoals het Algemeen Maatschappelijk werk (Kwadraad) of een hulpinstantie waar u al bij betrokken bent u aan te melden. 

Hoe lang heb je recht op een pakket?
Antwoord: Als u voldoet aan onze toekenningscriteria kan er maximaal drie jaar een voedselpakket worden verstrekt.

Wanneer en hoe vaak wordt het voedselpakket verstrekt?
Antwoord: Na afspraak kunt u iedere donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur uw pakket afhalen op het adres: Hoogwakersbosstraat 12 in Noordwijk. Voor Noordwijkerhout is dat ook op donderdag maar van 15.30 – 16.30 uur aan de dr. Poelslaan 19.

Wordt het voedselpakket ook gebracht?
Antwoord: Helaas hebben wij niet de mogelijkheid om het pakket aan huis te brengen.

Wordt er met dieetwensen rekening gehouden?
Antwoord: Zover mogelijk houden wij rekening met uw dieetwensen of voorkeuren. Als u bepaalde producten niet wenst, kunt u die ook ter plaatse uit het pakket halen. Hiermee kunnen wij anderen weer een plezier doen.

Wordt ook voedsel gegeven waarvan de uiterste datum is verlopen?
Antwoord: Er is verschil tussen de uiterste verkoopdatum en de uiterste gebruiksdatum (THT, tenminste houdbaar tot). Dit laatste is een garantiedatum van de fabrikant. Daarna zijn de producten meestal nog heel lang eetbaar. De Voedselbank Noordwijk controleert ieder product op datum.

Deelt de Voedselbank ook alcoholische dranken uit?
Antwoord: Nee, er zit nooit alcoholhoudende drank in het pakket.  We willen daarmee voorkomen dat een zichtbaar of onzichtbaar probleem erger zou kunnen worden.

Is hulp altijd gegarandeerd?
Antwoord: Wij blijven helaas afhankelijk van giften. Aan de hulpverlening door de Voedselbank kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Helpt de Voedselbank ook met andere zaken, zoals het benaderen van instanties?
Antwoord: De Voedselbank wil op diverse punten ondersteunen, waaronder ook het benaderen van instanties/instellingen indien dit gewenst is. Ons doel is namelijk ook u te helpen om zelf weer zo snel mogelijk uit deze situatie te komen.

Vragen van donateurs

Wat moet ik doen als ik iets wil doneren?
Antwoord: U kunt per e-mail (info@voedselbanknoordwijk.nl) of telefonisch (06 42 68 90 81) contact opnemen met de Voedselbank. Wij maken dan een afspraak met u.

Hoe kan ik de Voedselbank het beste steunen?
Antwoord: U kunt ons het beste steunen met een wekelijkse of maandelijkse aanvulling op het pakket met voedingsmiddelen, met korting- of tegoedbonnen van uw bedrijf of met een financiële bijdrage.

Wat is een ANBI en welke voordelen biedt dit?
Antwoord: Er is sprake van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als de instelling het algemeen nut tot doel heeft en voldoet aan een aantal vastgestelde voorwaarden. Wordt een gift verstrekt aan een ANBI dan is deze vervolgens in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. Omdat Voedselbank Noordwijk een ANBI-status heeft, zijn uw giften aan ons dus fiscaal voordelig. zie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi

Kan ik speelgoed doneren?
Antwoord: Nee. Vanwege beperkte opslagruimte, een wisselende hoeveelheid kinderen en vanwege ons hoofddoel om voedsel te verstrekken verzoeken wij u vriendelijk om speelgoed en andere spullen te doneren aan de Kringloopwinkel Noordwijk. (link) Een deel van de opbrengst van de Kringloopwinkel wordt gedoneerd aan de Voedselbank Noordwijk en zodoende helpt u ons toch met uw tweedehands spullen, speelgoed en kleding.

Bij wie moet ik zijn als ik een inzamelingsactie voor de Voedselbank wil houden?
Antwoord:  U kunt dan contact opnemen met ons algemene telefoonnummer of emailadres.

Wat gebeurt er precies met de financiële donaties die de Voedselbank ontvangt?
Antwoord: Dit geld wordt in eerste instantie besteed voor extra voedsel. Voedsel dat wij niet wekelijks ontvangen en waar wel behoefte aan is. Wij proberen hiervoor afspraken te maken met lokale leveranciers. Bijvoorbeeld vis tegen inkoopprijs bij een vishandel. Het geld is ook bestemd voor de noodzakelijke apparatuur, zoals koel en vries apparatuur.  Een financiele buffer is voor ons ook nodig in verband met sterke groei en onzekerheid over locatie en bevoorrading

Wij willen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als team van een bedrijf de Voedselbank een handje helpen, kan dit?
Antwoord: Dit kan door mee te helpen aan inzamelingen.

Wij zouden graag een presentatie over de Voedselbank willen, kan dat?
Antwoord: Ja, dit kan. U kunt dit aanvragen via ons algemene telefoonnummer.

Ik wil in de klas een spreekbeurt over de Voedselbank houden. Hebben jullie hiervoor informatie beschikbaar?
Antwoord: nog niet maar vraag het vooral aan via ons email adres. Dan geven we wat we hebben en kunnen we het daarna hier op de website plaatsen voor anderen.

Kan de voedselbank stagiaires plaatsen?
Antwoord: Nee, helaas niet i.v.m. privacywetgeving

 

======FEITEN EN CIJFERS========

1. Kerngegevens
– De Voedselbank Noordwijk en Noordwijkerhout werkt uitsluitend met vrijwilligers; er zijn circa 60 vrijwilligers actief waarvan ca. 30 volgens een vast rooster en de rest af en toe onregelmatiger meehelpt.
– De Voedselbank Noordwijk is opgericht in 2011
– Wekelijks worden ongeveer 48 huishoudens (september 2020) geholpen met een voedselpakket.

2. Onze hoofddoelstellingen

– Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
– Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

3. Armoede in Nederland
De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe: 1,2 miljoen mensen leven in armoede. In totaal zijn dat ruim 600.000 huishoudens:
• waar ruim 375.000 minderjarige kinderen opgroeien
• dat is 1 op de 9 kinderen
• tienduizenden kinderen zitten dagelijks met honger in de klas.

4. Voedselverspilling in Nederland
Voedselverspilling in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n 1,4 tot 2,5 miljoen ton. De helft wordt verspild bij de particulier thuis en de andere helft bij de voedsel(verwerkende)bedrijven. De Voedselbank richt zich op de overschotten bij de bedrijven.