Doelstelling

Doelstelling

Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout heeft tot doel:

 • Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken.
 • Het herverdelen van overtollig voedsel en daarmee het voorkomen van de verspilling van goed voedsel.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kernwaarden

Alle vrijwilligers binnen de Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

 • We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel en non-food die door anderen worden gedoneerd
 • We verstrekken het gedoneerde voedsel en non-food uitsluitend aan onze klanten
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel in evenwichtig samengestelde en kwantitatief volwaardige pakketten
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk over onze klanten
 • We behandelen onze klanten met respect
 • We zijn neutraal, onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) en transparant in onze verantwoording
 • We spreken elkaar met respect aan op het hanteren van bovenstaande kernwaarden in ons handelen

Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout werkt samen op het gebied van kennis, transport en voedseloverschotten met de voedselbanken in de Duin-en Bollenstreek.

De Voedselbank Noordwijkerhout is in 2006 opgericht en in 2011 is de Voedselbank Noordwijk hieruit ontstaan. Al snel bleek hoe nodig de Voedselbank was. Aanvankelijk boden we hulp aan zeven huishoudens, medio 2020 zijn het rond de 48 huishoudens.

Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout heeft in de eerste plaats als doel om de armoede te bestrijden en mensen op weg te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Daarnaast willen we met onze aanpak verspilling tegengaan.

Wekelijks worden door ons team levensmiddelen ingezameld. Deze worden ter beschikking gesteld door bedrijven en instellingen uit Noordwijk en directe omgeving. Maar voor een volledig voedselpakket is dit niet voldoende. Daarom moet het pakket aangevuld worden met artikelen die door particulieren en supermarkten ter beschikking worden gesteld of aangekocht.

Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout is eind 2014 officieel lid van de Vereniging van Nederlandse voedselbanken, het overkoepeld landelijk orgaan voor alle voedselbanken in Nederland. Kijk voor de website op www.voedselbanken.nl Vanaf 1/1/2019 gaan Voedselbank Noordwijk en Noordwijkerhout weer samen i.v.m. het samensmelten van de 2 gemeentes.

Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout heeft ook een eigen facebook site, wilt u op de hoogte worden gehouden via Facebook, ga dan naar de site en klik op Vind ik Leuk: www.facebook.com/voedselbankNW

Het beleidsplan 2020 is hier te downloaden