Vragen en klachten

Vragen

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u problemen met de wp-content van een voedselpakket, de werkwijze van één van onze vrijwilligers, krijgt u geen pakket?

Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht bij voorkeur schriftelijk bij een bestuurslid indienen via info@Voedselbanknoordwijk.nl. Wilt u daar dan in ieder geval in vermelden:

  • uw naam, adres en woonplaats.
  • de naam en de datum van ontvangst van het product waarover u een klacht heeft.
  • de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft;
  • de naam van de medewerker

Lukt het niet de klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u daarover ook mondeling contact met een bestuurslid opnemen.

Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een wp-contentelijke reactie op uw klacht.

Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening te verbeteren