Leveranciers/donateurs

Donateurs

Er zijn heel veel organisaties en instellingen, groot en klein, van wie de Voedselbank Noordwijk steun krijgt. Dit kan zijn in de vorm van het op regelmatige basis doneren van producten tot het incidenteel geven van een financiële bijdrage. Wij zijn uiteraard enorm blij met onze leveranciers/donateurs, zonder hun bijdragen is het onmogelijk ons werk uit te voeren!

Omdat wij van veel incidentele donateurs geen adres of e-mailadres hebben, is het soms lastig om mensen persoonlijk te bedanken voor de belangrijke bijdrage aan het werk van Voedselbank Noordwijk. Uw bijdrage was, is en blijft onmisbaar bij het realiseren bij het realiseren van onze twee doelstellingen: het bestrijden van armoede en de vermindering van voedselverspilling.

Zonder compleet te willen zijn en in willekeurige volgorde, ziet u hier een aantal logo’s van leveranciers/donateurs waarvan we op regelmatige basisproducten en/of diensten krijgen

Omdat we uitsluitend met vrijwilligers werken hebben we geen personeelskosten. En het voedsel wat we uitdelen krijgen we gratis. Maar om dat voedsel op te halen, gekoeld op te slaan en te distribueren, moeten we wel kosten maken. Ook telefoon, energie, verzekering, postzegels; het kost allemaal geld. Daarom kunnen we niet zonder financiële steun.

Financiële giften zijn dan ook “brood”-nodig. U kunt ons werk steunen door een gift te storten op IBAN nummer: NL16 RABO 0384 6428 88 t.n.v. Voedselbank Noordwijk. Wij zouden het fijn vinden als u uw adresgegevens bij de omschrijving zet, zodat wij u passend kunnen bedanken. Tegenwoordig worden adresgegevens niet meer standaard bij een overschrijving vermeld, waardoor het voor ons lastig is na te gaan van wie de gift afkomstig is.

Voedselbank Noordwijk e.o. is een fiscaal erkend goed doel. Dat maakt uw gift fiscaal aftrekbaar.

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Voedselbank Noordwijk is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (sinds 14-07-2014).

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Noordwijk
Kamer van Koophandel onder nummer: 61156043
Contactgegevens: Voedselbank Noordwijk,Hoogwakersbosstraat 12, 2202SP Noordwijk

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Noordwijk intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Noordwijk, krijgt u het resultaat.

Donateurs bedankt!

Afgelopen jaar hebben we veel giften gekregen van mensen die we niet altijd konden bedanken. Sommige mensen brengen voedsel en als ze zien dat iedereen druk aan het werk is, zetten ze het neer en vertrekken meteen weer; anderen maken een bedrag aan ons over, maar op het bankafschrift staat geen adres om een bedankje naar toe te sturen.

Alle goede gevers willen we hierbij hartelijk danken en laten weten dat we heel blij zijn met hun hulp.

Zonder uw hulp zou de voedselbank niet bestaan.